Anul înfiinţării: 2005

Licenţa de funcţionare nr.403531/ 2005 eliberată de Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Operator de date cu caracter personal sub nr. 5822, în conformitate cu Legea 677/2001 privind protecţia datelor personale.

Oferă următoarele categorii de servicii private:

- consultanţă de specialitate;
- supraveghere fizică (filaj);
- investigaţii specifice.

Managementul este asigurat de experţi în domeniu, care au activat o perioadă îndelungată în structuri de informaţii şi în poliţie.

Angajaţii deţin atestate profesionale în conformitate cu legea specială, au pregătire specifică în domeniu şi angajamente de confidenţialitate, astfel că solicitările clienţilor sunt rezolvate profesionist şi cu maximă descreţie.

Pentru documentarea cazurilor dispunem de tehnică performantă.

Rezultatul demersurilor detectivilor se materializează în:
- note de investigaţii sau filaj;
- rapoarte de activitate (documentare);
- analize;
- studii de caz.

La acestea se anexează: fotografii, înregistrări audio-video, înscrisuri şi alte probe ce pot fi obţinute prin mijloace specifice, în limitele legii.

În conformitate cu Legea 329/ 2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular în România, activităţile specifice de investigare se desfăşoară numai în baza unei convenţii scrise cu clientul.